Kako izvršiti prijavu nezgode?

Preporučujemo da nastanak nezgode prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu. Merkur osiguranje a.d.o Beograd ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u svim navedenim postupcima.
Za pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na brojeve telefona:
Beograd 011 785 27 33
Novi Sad 021 472 98 99
Kragujevac 034 30 27 98

Obrazac za prijavu nezgode možete preuzeti ovde.

Potrebna dokumentacija:

 • popunjen i overen obrazac prijave nezgode

 • fotokopija jednog ličnog dokumenta

 • fotokopija medicinske dokumentacije nezgode

 • fotokopija devizne kartice sa instrukcijama za plaćanje ili kopiju dinarskog računa

 • fotokopija polise životnog osiguranja

 • Snimci povrede (RTG, UZ, MR )

 • Fatca upitnik 

 • PEP upitnik

 • Izjava o političkoj eksponiranosti

Ukoliko je nezgoda nastala usled saobraćajne nesreće potrebno je još dostaviti:

 • dokaz o ovlašćenom korišćenju vozila (saobraćajnu ili vozačku dozvolu)

 • dokaz o nastanku događaja (policijski izveštaj, alkotest, izjave svedoka itd.)

Kako izvršiti prijavu teške bolesti?

Preporučujemo da nastanak teške bolesti  prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu. Merkur osiguranje a.d.o Beograd ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u svim navedenim postupcima.
Za  pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na brojeve telefona:
Beograd  011 785 27 33
Novi Sad  021 472 98 99
Kragujevac  034 30 27 98
Obrazac za prijavu teške bolesti možete preuzeti ovde.


Potrebna dokumentacija:

 • popunjen i potpisan obrazac prijave nastupa teških bolesti
 • fotokopija celog zdravstvenog kartona iz primarne zaštite
 • original polisa životnog osiguranja
 • fotokopija jednog ličnog dokumenta
 • kopija medicinske dokumentacije nastupa teške bolesti
 • kopija devizne kartice sa instrukcijama za plaćanje ili kopiju dinarskog računa
 • Fatca upitnik
 • PEP upitnik
 • Izjava o političkoj eksponiranosti

Kako izvršiti prijavu hirurške intervencije?

Preporučujemo da nastanak teške bolesti  prijavite u najkraćem roku kako biste što pre prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbedili brzu isplatu. Merkur osiguranje a.d.o Beograd ima pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u svim navedenim postupcima.
Za  pomoć oko prijave štete možete se obratiti našem kontakt centru na brojeve telefona:
Beograd  011 785 27 33
Novi Sad  021 472 98 99
Kragujevac  034 30 27 98
Obrazac za prijavu hirurške intervencije možete preuzeti ovde.


Potrebna dokumentacija:

 • popunjena prijava osiguranog slučaja za  hirurške intervencije
 • fotokopija celog zdravstvenog kartona iz primarne zaštite
 • fotokopija polise životnog osiguranja
 • fotokopija jednog ličnog dokumenta
 • fotokopija otpusne liste sa epikrizom i ostala zdravstvena dokumentacija iz koje se nesporno mogu utvrditi relevantne činjenice vezane za obavljanje prijavljene hirurške intervencije;
 • fotokopija devizne kartice sa instrukcijama za plaćanje ili kopija dinarskog računa
 • Fatca upitnik
 • PEP upitnik 
 • Izjava o političkoj eksponiranosti

Kako izvršiti prijavu smrtnog slučaja?
Potrebnu dokumentaciju neophodno je dostaviti nam poštom. Postoji mogućnost da po zahtevu naše stručne službe bude neophodno dostaviti i dodatnu dokumentaciju.
Ukoliko Vam je potrebna asistencija u kompletiranju prijave štete molimo da se obratite osobi koja Vam je pomogla da popunite ponudu prilikom zaključenja ugovora o osiguranju ili direktno podršci prodaje Merkur osiguranja.
Kontakt telefoni:
Beograd  011 785 27 33
Novi Sad  021 472 98 99
Kragujevac  034 30 27 98
Obrazac za prijavu smrtnog slučaja možete preuzeti ovde.


Potrebna dokumentacija:

 • popunjena prijava smrtnog slučaja-popunjava i potpisuje korisnik osiguranja
 • original polisa osiguranja
 • otpusna lista iz bolnice, lekarski izveštaj o smrti, nalaz mrtvozornika ili obdukacioni nalaz
 • dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (Zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda)
 •  izvod iz matične knjige umrlih
 • dokaz o srodstvu u smislu Zakona o nasleđivanju (Izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige rođenih, rešenje o nasleđivanju, rešenje o starateljstvu 
 • overena fotokopija vozičke dozvole lica koje je u momentu saobraćajne nezgode upravljalo vozilom-ukoliko je do nesrećnog slučaja došlo prilikom upravljanja motornim vozilom za koje je potrebna dozvola
 • fotokopija jednog ličnog dokumenta sa slikom
 • fotokopija zdravstvenog kartona primarne zdravstvene zaštite overena od strane izabranog lekara (ukoliko je potrebna)
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika osiguranja na koji će se vršiti uplata
 • Očitanu ličnu kartu ugovarača osiguranja i korisnika osiguranja u slučaju smrti
 • Fatca upitnik
 • PEP upitnik
 • Izjava o političkoj eksponiranosti