Nadzorni Odbor

Dr. Martin Stihsen, predsednik Nadzornog odbora

Mag. Michael Inthaler, član Nadzornog odbora

Prof. dr. Nebojša Žarković, član Nadzornog odbora