Merkur Versicherung AG Nadzorni odbor

Andreas Stettner (Predsjednik nadzornog odbora)

 

Martin Ohde (Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)

 

Harald Christandl