Obezbedite ekonomsku sigurnost Vama i Vašim najbližima. To možete sa 15 plus, mešovitim osiguranjem života sa pokrićem za određene teške bolesti. Sa 15 plus ne morate da brinite o finansijama u trećem dobu. Ulaganjem u program ostvarujete pravo da Vam se po isteku osiguranja isplati celokupna osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit.

15 plus takođe pokriva troškove lečenja u slučaju teške bolesti, pa tako Vaši najbliži ne moraju da brinu o tome. Sa programom 15 PLUS članovi porodice stiču dodatnu finansijsku sigurnost za potrebe adekvatnog lečenja svog obolelog člana, jer se sredstva mogu upotrebiti ne samo za troškove lečenja osiguranika, već i za pokrivanje pratećih troškova kao što su ne ostvareni prihodi za vreme lečenja ili adaptacija životnog prostora koja može biti poslednica bolesti. Sa 15 plus Vam samo preostaje da se skoncentrišete na lečenje i oporavak.