Razmišljate o penziji? Imamo idealno rešenje za Vas kako da Vaše treće doba bude bezbrižnije i lakše

Merkurov program ŠTEDNJA kreiran je za potrebe klijenata koji imaju zdravstvene probleme takve prirode da im nije moguće ugovoriti niti jedno od ostalih postojećih osiguravajućih pokrića iz našeg programa. 
Zbog toga Vam nudimo ovaj novi, vrlo inovativni program, koji ima karakter štednje, a nudi i pokriće za rizik od smrti usled nezgode.
Uz ovo osiguranje se može, uz dogovor sa nama, ugovoriti i dopunsko osiguranje od nezgode ili dopunsko osiguranje za hirurške intervencije. 

 

Highlights
ŠTEDNJA

  • Sigurno stvaranje kapitala za treće životno doba

  • Može se ugovoriti bez obzira na trenutno zdravstveno stanje i zanimanje

  • Pruža pokriće za slučaj doživljenja i smrti

  • Bezbrižna starost uz štedno osiguranje

 

Merkur
Štedno Osiguranje

Pristupna starost od 14. do 65. godine
Ugovoreno trajanje od 5 do 40 godina
Minimalna osigurana suma 2.000,00 EUR
Minimalna mesečna premije 15,00 EUR

Osiguranje od nezgode - Budite pokriveni 365 dana u godini, bilo gde na svetu od trajne invalidnosti, bolničkih dana i loma kosti.
Hirurške intervencije - Osiguravajuće pokriće za 300 hirurških intervencija koje se najčešće obavljaju u zemlji. 

 

Često postavljena
pitanja

Da li mogu očekivati isplatu osigurane sume kao rentu kod štednog osiguranja života?

U slučaju doživljenja , a pre isplate osigurane sume, svaki korisnik može zahtevati isplatu u obliku rente. Visina i period isplate rente, obračunaće se prema Uslovima, tarifama i tablicama smrtnosti Merkura koje važe na dan dospeća osigurane sume, pri čemu je za izračunavanje starosti merodavna starost korisnika na dan dospeća osiguranja.

U kojoj valuti se ugovara osiguranje štednog programa kod Merkur osiguranja?

Osigurana suma i premija ugovaraju se u eurima.

Šta predstavlja osigurani slučaj kod životnog osiguranja štednog programa Merkura?

Osigurani slučaj kod životnog osiguranja štednog programa Merkura je doživljenje. U slučaju nastupa smrti, vrši se povrat do tada uplaćene premije životnog osiguranja.