1. Izjava o zaštiti podataka za Merkur App

1.1. Informacije o obradi podataka
Sudjelovanje u bonus programu ostvaruje se instalacijom "Merkur App" mobilne aplikacije, koja je predmet ovih odredbi. Aplikacija je podatkovna aplikacija kojom upravlja Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 (dalje u tekstu pod nazivom: Merkur osiguranje d.d.) koje je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka Europske unije - voditelj obrade, uz asistenciju društva Merkur Lifestyle d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 (dalje u tekstu pod nazivom: Merkur Lifestyle d.o.o.) kao pružatelja usluga i izvršitelja obrade, sa svrhom omogućavanja klijentima Merkur grupe da se informiraju i iskoriste prednosti svih prodaja i pogodnosti kod partnera Merkur grupe. 
Nakon instalacije aplikacije „Merkur App", klijenti Merkur koncerna mogu pogledati aktualne prodajne akcije i pogodnosti. U ovoj podatkovnoj aplikaciji podatci se koriste u svrhu upravljanja bonus programom. Unošenjem broja klijenta možemo upariti profilne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje s brojem Vaše police i time provjeriti je li ugovorni odnos važeći. Kako bi se mogle koristiti ponuđene pogodnosti, koristimo Vaše podatke koje ste unijeli pri izradi članstva u bonus programu, a koji su potrebni za obradu i razmatranje Vašeg prava na korištenje pogodnosti; oni uključuju osobne podatke koji se nalaze u Vašem korisničkom profilu aplikacije.
Također, putem ove aplikacije moguć je elektronski prikaz iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja klijenata Merkur osiguranja d.d. koji imaju ugovoreno tu vrstu osiguranja, na zaslonu mobilnog uređaja u kojem je klijent Merkur osiguranja d.d. instalirao aplikaciju „Merkur App", a sve u svrhu ostvarenja prava iz njihovih ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju te je moguća i prijava osiguranog slučaja. Na taj način, na zaslonu mobilnog komunikacijskog uređaja u kojem je pojedini klijent Merkur osiguranja d.d. instalirao aplikaciju „Merkur App", biti će vidljivi osobni i drugi podaci koje inače sadrži njegova iskaznica zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima, a kod prijave osiguranog slučaja klijent može putem ove aplikacije dostaviti podatke nužne za obradu prijave osiguranog slučaja (obradu štete). 
Podaci se obrađuju temeljem davanja privole, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Europske Unije, a prvenstveno radi ispunjenja ugovora, zaštiti naših legitimnih interesa te radi ispunjavanja pravnih i ugovornih obveza. 
Ako je to nužno za ispunjenje ugovora ili ako je to zakonom predviđeno, u određenom slučaju ćemo proslijediti nužne podatke primateljima kojima su isti potrebni, poput partnera unutar bonus programa.
Vaše osobne podatke spremamo samo onoliko dugo te u onolikom opsegu u kojem je to potrebno za gore navedene svrhe ili u skladu sa zakonskim propisima, također uzimajući u obzir i rokove zastare.
Ako su za to potrebni uvjeti zadovoljeni, Vi imate sljedeća prava:
Pravo na informaciju, ispravak, brisanje kao i pravo na pritužbu kod nadzornog tijela za zaštitu podataka te od 25.5.2018. pravo na ograničenje obrade i prijenosa podataka. 
Ako obrada podataka ovisi o privoli klijenta, kao u slučaju obrade zdravstvenih podataka ili izravnog marketinga, Vi imate pravo u bilo koje vrijeme povući svoju privolu. Mi te podatke tada nećemo dalje obrađivati sve dok ne postoji drugi razlog za obradu u skladu sa zakonom. 
Opće pravne informacije vezane uz zaštitu podataka nalaze se u uvjetima korištenja aplikacije „Merkur App".

1.2. Privola za obradu podataka
Ukoliko se složite s ovom izjavom za zaštitu podataka, time dajete, sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Europske unije, Zakona o osiguranju, Zakonu o elektroničkim komunikacijama te važećoj EU regulativi, privolu društvu Merkur osiguranje d.d., da se Vaši osobni i povjerljivi podaci koje ste unijeli u ovu aplikaciju te koji su sadržani na Vašoj iskaznici dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko isto imate ugovoreno) i na prijavi osiguranog slučaja mogu prikupljati, obrađivati i koristiti u svrhe ove aplikacije, u svrhe osiguranja, te u svrhe marketinga i prodaje produkata članica Merkur grupe, te izjavljujete da ste upoznati s Vašim pravom da se takvoj obradi usprotivite. Istodobno dajete izričitu suglasnost društvu Merkur osiguranje d.d. da u navedene svrhe poduzima sve radnje vezane uz obradu svih prikupljenih osobnih i povjerljivih podataka (uključivo i davanje na korištenje društvu Merkur Lifestyle d.o.o. i drugim članicama Merkur grupe, odnosno drugim ugovornim partnerima Merkur osiguranja d.d., Merkur Lifestyle-a d.o.o. i drugih članica Merkur grupe). Također izjavljujete da ste suglasni da Merkur osiguranje d.d. Vaše osobne i povjerljive podatke koje ste unijeli u ovu aplikaciju te koji su sadržani na Vašoj iskaznici dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukoliko isto imate ugovoreno) i na prijavi osiguranog slučaja može prikupljati, obrađivati i koristiti u svrhu Vašeg informiranja putem pošte, telefona ili e-maila o produktima osiguranja Merkur osiguranja d.d. i drugih članica Merkur grupe, o zdravstvenim i financijskim uslugama, marketinškim ponudama i materijalima Merkur osiguranja d.d., Merkur Lifestyle-a d.o.o., drugih članica Merkur grupe te ugovornih partnera Merkur osiguranja d.d., Merkur Lifestyle-a d.o.o. i drugih članica Merkur grupe, o zdravstvenim uslugama, događanjima i priredbama koje organizira Merkur Lifestyle d.o.o. i druge članice Merkur grupe te da Vas prema potrebi u vezi sa navedenim informacijama koje će Vam dati, savjetuju i pruže Vam pomoć. Također, Vaši osobni i povjerljivi podaci mogu biti prikupljani, obrađivani i korišteni u statističke i znanstveno-istraživačke svrhe i istraživanje tržišta te u tu svrhu prosljeđivani članicama Merkur grupe i njihovim ugovornim partnerima i to isključivo u anonimiziranom obliku. Prihvaćanjem ove izjave potvrđujete da su svi podaci koje ste naveli prilikom registracije na ovu aplikaciju su točni, potpuni i ažurni te ste suglasni da ćete snositi posljedice davanja krivih podataka.
Ovu Vašu privolu možete povući u svako doba putem e-maila na app@merkur.hr ili pisanim putem na Merkur osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.

 

Uvjeti korištenja aplikacije "Merkur App"

Članak 1

Uporaba gramatičkog roda

a) Urednički tim nastoji postići jednako predstavljanje žena i muškaraca na svom jeziku. Pojmovi poput "zaposlenika" ili „zaposlenici/-ce" koriste se u oba roda kako bi bio zastupljen i ženski i muški rod. Međutim, ukoliko se koristi samo ženski ili samo muški rod, tada je to samo iz razloga bolje razumljivosti teksta, ali se jednako odnosi na oba gramatička roda.
 

Članak 2

Definicije pojmova

a) Klijenti: Klijenti su definirani ovim Uvjetima korištenja kao ugovaratelji i osiguranici čija prava proizlaze iz ugovora o osiguranju.
b) Merkur: Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435 je društvo za osiguranje koje je licencu za obavljanje djelatnosti dobilo od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
c) Merkur Lifestyle: Merkur Lifestyle d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 30084696469 je član Merkur grupe i Merkurov partner u pružanju asistencije uz usluge organiziranja bonus programa, zdravstvenog osiguranja i organiziranja evenata.
d) Merkur grupa: Merkur Versicherung AG je neovisno društvo za osiguranje sa sjedištem u Grazu, Austrija, koja je licencu za obavljanje djelatnosti dobila od Austrijske agencije za nadzor financijskog tržišta. Kroz svoje tvrtke kćeri, Merkur Versicherung AG je zastupljena u Sloveniji, Hrvatskoj (putem Merkura), Srbiji i Češkoj. Pored društava za osiguranje koja su licencu za obavljanje djelatnosti dobila u njihovim državama sjedišta, Merkur Lifestyle GmbH, Graz, Austrija, (u punom vlasništvu društva Merkur Versicherung AG) i njegove tvrtke kćeri u Sloveniji, Hrvatskoj (Merkur Lifestyle), Srbiji i Češkoj, uz sve druge povezane tvrtke Merkur grupe, također pripadaju Merkur grupi u kontekstu ovih Uvjeta korištenja.
e) Merkur App: Merkur App je mobilni aplikacijski softver odnosno mobilna internet aplikacija koja je u vlasništvu Merkura te se može instalirati na mobilne komunikacijske uređaje (npr. mobilne telefone ili tablete), kojom upravlja Merkur uz asistenciju Merkur Lifestyle-a u svojstvu pružatelja usluga.
 

Članak 3

Opće odredbe

a) tvrtke Merkur grupe nude svojim klijentima bonus program putem kojeg klijenti imaju mogućnost informiranja o različitim posebnim ponudama kooperacijskih partnera Merkur grupe, koristeći se time pogodnostima (npr. popustima na cijenu) tijekom rezervacije proizvoda i/ili usluga koje nude kooperacijski partneri. Sudjelovanje u ovom bonus programu je besplatno te je omogućeno instaliranjem aplikacije Merkur App.
b) u ovu svrhu, aplikacija Merkur App dostupna je klijentima za preuzimanje. Klijenti je mogu instalirati i koristiti nakon prihvaćanja Uvjeta korištenja koji su ovdje navedeni, bez naknade, na mobilne komunikacijske uređaje (npr. mobilne telefone ili tablete). "Merkur App" klijentima nudi pregled proizvoda i/ili usluga koje pružaju kooperacijski partneri Merkur grupe, te pokazuje koje pogodnosti (npr. popusti na cijenu) klijenti mogu koristiti kada vrše rezervaciju/kupnju tih proizvoda i/ili usluga. Kooperacijski partneri će klijentima odobriti ponuđene pogodnosti po pružanju dokaza da je "Merkur App" instalirana na njihovom mobilnom uređaju.
c) prava i obveze povezane s korištenjem aplikacije "Merkur App" regulirane su ovdje navedenim Uvjetima korištenja.
d) "Merkur App" je besplatna dodatna pogodnost za klijente koja služi tome da klijentima pruži informacije, ali i da im pruži priliku, u obliku bonus programa, da iskoriste pogodnosti pri rezerviranju proizvoda i/ili usluga koje nude odabrani Merkurovi kooperacijski partneri
e) Također, putem ove aplikacije "Merkur App" moguć je elektronski prikaz iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja klijenata Merkura koji imaju ugovoreno tu vrstu osiguranja na zaslonu mobilnog komunikacijskog uređaja u kojem klijent Merkura ima instaliranu aplikaciju "Merkur App", a sve u svrhu ostvarenja prava iz njihovih ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju te je moguća i prijava osiguranog slučaja. Na taj način, na zaslonu mobilnog uređaja u kojem je pojedini klijent Merkura instalirao aplikaciju "Merkur App", biti će vidljivi osobni i drugi podaci koje inače sadrži njegova iskaznica zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima, a kod prijave osiguranog slučaja klijent može putem ove aplikacije dostaviti podatke nužne za obradu prijave osiguranog slučaja (obradu štete). 
f) Putem ove aplikacije, njeni korisnici mogu primati i tzv. „push notifications" poruke (u svrhu npr. ispitivanja zadovoljstva određenom uslugom, promoviranja produkata i usluga i sl.).
 

Članak 4

Zaštita podataka

a) Merkurov bonus program podatkovna je aplikacija kojom upravlja Merkur kao voditelj obrade podataka uz asistenciju Merkur Lifestyle-a u svojstvu pružatelja usluga i izvršitelja obrade podataka, u svrhu omogućavanja klijentima da se informiraju i koriste sve posebne ponude i pogodnosti koje nude Merkurovi kooperacijski partneri.
b) kao Merkurov klijent možete pogledati postojeće posebne ponude i pogodnosti nakon instaliranja aplikacije Merkur App. U ovoj aplikaciji podatci su spremljeni isključivo za potrebe administriranja bonus programa te u svrhe navedenu u članku 3. ovih Uvjeta. Unošenjem broja klijenta možemo povezati Vaše profilne podatke koje ste predali s brojem police, čime se osigurava to da je ugovorni odnos važeći. Kako biste mogli iskoristiti ponuđenu pogodnost, mi nalazimo i koristimo sve Vaše podatke potrebne za kreiranje Vašeg članstva u bonus programu, te obradu i praćenje Vaše rezervacije; ovo uključuje osobne podatke koji se nalaze u Vašem profilu aplikacije.
c) ukoliko imate ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje, na zaslonu mobilnog komunikacijskog uređaja u kojem ste instalirali aplikaciju "Merkur App", kako je to opisano u članku 3. točka e), biti će vidljivi osobni i drugi podaci koje inače sadrži Vaša iskaznica zdravstvenog osiguranja sukladno važećim propisima. Ukoliko putem ove aplikacije prijavljujete osigurani slučaj koristit ćemo samo podatke nužne za obradu prijave osiguranog slučaja (obradu štete) koje nam pošaljete.
d) ovi podatci se ne koriste u druge svrhe (npr. marketinške), osim ukoliko posebno ne prihvatite našu Izjavu o zaštiti podataka tijekom identifikacije Vaših podataka.
e) slično gore navedenome, Vaši podatci se ne proslijeđuju kooperacijskim partnerima prilikom rezervacije/kupnje proizvoda/usluge.
f) imate opciju zahtijevanja informacije o tome koji su Vaši osobni podatci obrađeni u podatkovnoj aplikaciji, kao i zahtijevati ispravak ili brisanje netočnih podataka, ili možete uložiti prigovor na obradu podataka u odgovarajućim pojedinačnim slučajevima. U takvim slučajevima, molimo da nas kontaktirate na info@merkur.hr ili na sljedećoj adresi: Merkur osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31. Dodatno, imate pravo uložiti prigovor u Agenciji za zaštitu osobnih podataka te imate i pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših podataka i njihove redistribucije trećim osobama, dok se ne osigura njihova točnost. Osobni podatci koji pripadaju bonus programu a spremljeni su u našem sustavu potrebni su za izvršenje bonus programa. Ukoliko ovi podatci nisu stavljeni na raspolaganje, rezervacija se u bonus programu ne može dovršiti.
 

Članak 5

Preduvjeti za korištenje

a) korištenje aplikacije "Merkur App" kako je prethodno opisana, temelji se na ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Preduvjeti za korištenje su adekvatni ugovor o osiguranju (dostupan broj klijenta i aktivni broj ugovora) sklopljen s Merkurom, korištenje aplikacije "Merkur App" u trgovini aplikacijama, prihvaćanje ovdje navedenih Uvjeta korištenja i instaliranje aplikacije "Merkur App" na mobilni komunikacijski uređaj (mobilni telefon ili tablet). Klijenti su obvezni pružiti istinite, aktualne i potpune informacije prilikom registracije, te iste redovno ažurirati. Klijenti snose rizik za bilo koju štetu proizašlu iz netočnih ili zastarjelih podataka.
b) klijenti se obvezuju koristiti aplikaciju "Merkur App" samo za svoje potrebe, te zaštititi ju od neovlaštenog korištenja. Klijentima je zabranjeno korištenje, redistribuiranje ili davanje trećim osobama informacija koje im postanu poznate kroz korištenje aplikacije "Merkur App".


Članak 6
Sporazum o korištenju
a) prihvaćanjem Uvjeta korištenja i instaliranjem aplikacije "Merkur App" kako je prethodno opisano, bez naknade se zaključuje Sporazum o korištenju između klijenata i Merkura.

Članak 7
Pravo odustanka
a) klijenti se mogu povući iz Sporazuma o korištenju aplikacije "Merkur App" u roku od 14 dana bez navođenja razloga (Zakon o zaštiti potrošača). Povlačenje se može izjaviti ili pisanim putem na adresu Merkur osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 ili drugim trajnim medijem koji nam je dostupan i na raspolaganju. Period u kojem teče rok za povlačenje počinje zaključenjem Sporazuma. Predaja izjave o povlačenju unutar predviđenog perioda predstavlja dovoljnu usklađenost s rokom.

Članak 8
Pristup
a) Merkur će nastojati osigurati funkcionalnost aplikacije "Merkur App" tijekom cijelog dana, ali ne prihvaća odgovornost za bilo koju funkcionalnost koja je dostupna u bilo koje vrijeme. Nadalje, Merkur je ovlašten prekinuti korištenje aplikacije "Merkur App" ako to postane potrebno iz objektivnih sigurnosnih razloga, ako se ne pridržavaju Uvjeti korištenja ili ako postoji sumnja u neovlašteno ili nezakonito korištenje.

Članak 9
Opseg korištenja
a) Merkur nije u obvezi zadržati trenutačni opseg korištenja. Dodatno, ima pravo raditi izmjene i izmijeniti opseg korištenja u bilo kojem trenutku, npr. proširenjem, ograničavanjem ili gašenjem aplikacije.
b) Merkur je također ovlašten unutar ograničenja važećeg primjenjivog zakona raditi izmjene ili dopune Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Izmjene i dopune Uvjeta korištenja Merkur će obznaniti pismom ili u pisanom obliku.

Članak 10
Odgovornost
a) ukoliko klijenti prekrše svoje obveze navedene u ovim Uvjetima korištenja, to može dovesti do zahtjeva za naknadom štete.
b) nema odgovornosti ili garancije za valutu, aktualnost ili integritet pruženih informacija. Odgovornost za štetu na materijalima ili imovini koja je povezana s korištenjem aplikacije "Merkur App" preuzima se samo u slučaju namjere ili grube nepažnje.
c) ako štetu uzrokuje neovisna treća strana ili druga nepredvidiva okolnost, ne preuzima se nikakva odgovornost. Zbog - privremenog - gašenja aplikacije "Merkur App" koje je bilo potrebno zbog ozbiljnog napada na sustav, ne preuzima se odgovornost za posljedice koje su proizašle iz toga.

Članak 11
Autorska prava
a) "Merkur App" i njen sadržaj su također zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i drugim Zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Kao takvi, ne smiju se potpuno ili djelimično kopirati, mijenjati, koristiti ili redistribuirati bez isključive suglasnosti.

Članak 12
Prekid
a) klijenti i Merkur ovlašteni su prekinuti kontinuirano korištenje aplikacije "Merkur App" u bilo kojem trenutku, u pisanom obliku ili pismom bez navođenja razloga i bez otkaznog roka, a prekid stupa na snagu sljedećeg radnog dana iza dana na koji je obznanjen.
b) obje strane nemaju nikakva prava na naknadu štete povezanu s prekidom prava korištenja aplikacije "Merkur App".

Članak 13
Razno
a) cjelokupni ugovorni odnos pod nadležnosti je hrvatskog zakona, isključujući UN-ov CISG u zakonske standarde međunarodnog privatnog prava, sa Zagrebom kao mjestom sudske nadležnosti za sve sporove proizašle iz ovog Sporazuma o korištenju.
b) ako pojedine odredbe ovih Uvjeta postanu ništetne, to neće imati utjecaja na druge odredbe. Ugovorne strane u ovom slučaju se obvezuju složiti se oko zamjenske odredbe koja je po svojoj svrsi najsličnija nevažećoj odredbi. Ovo se također odnosi na ugovorne praznine.